โรงเรียนบ้านปราสาท อบจ.ศรีสะเกษ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.prasathuai.ac.th Sat, 28 Dec 2019 13:46:43 กีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ รยองเกมส์ http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=25 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1577515602.jpg

โรงเรียนบ้านปราสาท ได้เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 37 "นครระยองเกมส์" วันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2562 

1577515602
การแข่งขันกีฬานักเรียน สาธรเกมส์ (ระดับภาค) http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1574308449.jpg

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศเทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา หรือ สาธรเกมส์ จัดขึ้นวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562

1574308449
PLC โรงเรียนบ้านปราสาท http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1573790879.jpg

โรงเรียนบ้านปราสาท นำโดยนางอาภัสสร  เจริญศิริ ได้นำกิจกรรม PLC มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปราสาท โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562

1573790879
กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1568971006.jpg

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

1568971006
รับการประเมิณโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=16 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1566273648.jpg

โรงเรียนบ้านปราสาท เข้ารับการประเมิณโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

1566273648
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และทั้งไข้เลือดออก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=15 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1566270977.jpg

โรงเรียนบ้านปราสาท กล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งไข้เลือดออก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

1566270977
ถวายเทียนพรรษา 2562 http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=14 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1563682689.jpg

โรงเรียนบ้านปราสาท ร่วมสืบสารประเพณี ถวายเทียนพรรษา 2562  ที่วัดบ้านปราสาท  ตำบลปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่ 15  กรกฎาคม 2562

1563682689
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม 2562 http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1563682404.jpg

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สพล.ศรีสะเกษ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนบ้านปราสาทได้ นำลูกเสือสำรอง และเนตนารีสามัญ  เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

1563682404
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1561901902.jpg

จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก ท่านมีผลงานที่ดีเด่น ทรงคุณค่า และเป็นกวีที่มีชื่อเสียงของไทย ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระภาษาไทยจึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อ....

1561901902
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 http://www.prasathuai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.prasathuai.ac.th/http://www.prasathuai.ac.th/icon/news_1561900593.jpg

โรงเรียนบ้านปราสาทได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จัดขึ้นในวันที่ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  ความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุ 1561900593