ชื่อ - นามสกุล :นางอาภัสสร เจริญศิริ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวนการรักษาการฯ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :152 หมู่ 2 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :vt9vm@hotmail.com