ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทรา บุญเสริม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานสอน - งานแผนฯ
ที่อยู่ :อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิก