ชื่อ - นามสกุล :นายสุทธิสม กองอุดม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานสอน - พัสดุ
ที่อยู่ :อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :0872219278
Email :alltoey2@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิก